Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Komplettering av ett förslag till ändringslag

Om det genom en kompletterande proposition görs ingrepp i ett förslag till ändringslag som ingått i den ursprungliga propositionen, skrivs ingressen i den lydelse den kommer att få i det slutliga lagförslaget. Detta gäller oberoende av hur lagtexterna i den kompletterande propositionen byggs upp.

Det är önskvärt att också lagtexten tas in i propositionen i den lydelse texten kommer att få efter kompletteringen. För att åskådliggöra den kompletterande propositionen skrivs det två parallelltexter: i den ena görs en jämförelse med den gällande lagen och i den andra en jämförelse med det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen (”Ursprungligt förslag”).

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng