Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Struktur

 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
 2. Innehåll
 3. MOTIVERING
 4. 1 Bakgrund och beredning
  1. 1.1 Bakgrund
  2. 1.2 Beredning
  3. Beredningen av fördraget
  4. Beredningen på nationell nivå
 5. 2 Fördragets målsättning
 6. 3 De viktigaste förslagen
 7. 4 Propositionens konsekvenser
 8. 5 Remissvar
 9. 6 Bestämmelserna i fördraget och deras förhållande till lagstiftningen i Finland
 10. 7 Specialmotivering till lagförslaget
 11. 8 Bestämmelser på lägre nivå än lag
 12. 9 Ikraftträdande
 13. 10 Bifall av Ålands lagting
 14. 11 Verkställighet och uppföljning
 15. 12 Förhållande till andra propositioner
 16. 13 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
  1. 13.1 Behovet av riksdagens samtycke
  2. 13.2 Behandlingsordning
 17. Kläm 1
 18. Kläm 2
 19. LAGFÖRSLAG
 20. FÖRDRAGSTEXT
 21. BILAGA/BILAGOR
 22. Parallelltext till lagförslaget/lagförslagen
 23. Andra bilagor

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng