Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Bilaga 2 Två ändringar i sättet att skriva motiveringar

Datum
Datum skrivs på finska med siffror (1.1.2020) i motiveringen. I lagtext används fortfarande skrivsättet ”den 1 januari 2020” på både finska och svenska.

Etablerade förkortningar
Etablerade förkortningar används i motiveringstext utan att de förklaras. Som sådana förkortningar betraktas tills vidare endast följande: EES, EU, OSSE, OECD, WTO och FN. På finska används dessutom förkortningen EN för Europarådet.

Innehållsförteckning Stäng