Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Propositionens rubrik

Det som i huvudavsnitt IV sägs om rubriken på en proposition med grundläggande struktur gäller också en EU-relaterad proposition. Det faktum att propositionen har EU-anknytning kan dock komma fram också i propositionens rubrik.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till lagar som har samband med den

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng