Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Struktur

 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
 2. Innehåll
 3. MOTIVERING
 4. 1 Bakgrund och beredning
  1. 1.1 Bakgrund
  2. 1.2 Beredning
 5. 2 Nuläge och bedömning av nuläget
 6. 3 Målsättning
 7. 4 Förslagen och deras konsekvenser
  1. 4.1 De viktigaste förslagen
  2. 4.2 De huvudsakliga konsekvenserna
 8. 5 Alternativa handlingsvägar
  1. 5.1 Handlingsalternativen och deras konsekvenser
  2. 5.2 Lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet
 9. 6 Remissvar
 10. 7 Specialmotivering
 11. 8 Bestämmelser på lägre nivå än lag
 12. 9 Ikraftträdande
 13. 10 Verkställighet och uppföljning
 14. 11 Förhållande till andra propositioner
  1. 11.1 Samband med andra propositioner
  2. 11.2 Förhållande till budgetpropositionen
 15. 12 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
 16. Kläm
 17. LAGFÖRSLAG
 18. BILAGA/BILAGOR
 19. Parallelltext/Parallelltexter
 20. Förordningsutkast
 21. Andra bilagor

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng