Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I sammandraget nämns vilken EU-rättsakt som ska genomföras genom den lag eller de lagar som föreslås i propositionen eller i samband med vilken EU-rättsakt det föreslås kompletterande reglering. Om det i propositionen föreslås mer eller även något annat än vad som behövs med tanke på genomförandet eller kompletteringen, nämns också detta.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng