Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Struktur

 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
 2. Innehåll
 3. MOTIVERING
 4. 1 Bakgrund och beredning
  1. 1.1 Bakgrund
  2. 1.2 Beredning
  3. Beredningen av fördraget
  4. Beredningen av EU-rättsakten
  5. Beredningen av propositionen
 5. 2 Fördragets och EU-rättsaktens huvudsakliga innehåll
 6. 3 Nuläge och bedömning av nuläget
 7. 4 Förslagen och deras konsekvenser
  1. 4.1 De viktigaste förslagen
  2. 4.2 De huvudsakliga konsekvenserna
 8. 5 Alternativa handlingsvägar
 9. 6 Remissvar
 10. 7 Bestämmelserna i fördraget och deras förhållande till lagstiftningen i Finland
 11. 8 Specialmotivering till lagförslaget/lagförslagen
 12. 9 Bestämmelser på lägre nivå än lag
 13. 10 Ikraftträdande
 14. 11 Bifall av Ålands lagting
 15. 12 Verkställighet och uppföljning
 16. 13 Förhållande till andra propositioner
 17. 14 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning och behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
  1. 14.1 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
  2. 14.2 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
 18. Kläm 1
 19. Kläm 2
 20. LAGFÖRSLAG
 21. FÖRDRAGSTEXT
 22. BILAGA/BILAGOR

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng