Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

1 Allmänt

I en kompletterande proposition ska de bakomliggande orsakerna till den anges. Där berättas hur den har beretts, vilka kompletteringar som görs jämfört med den ursprungliga propositionen, hur den inverkar på redan gjorda konsekvensbedömningar och hur den eventuellt inverkar på lagstiftningsordningen. Sådant som redan tagits upp i den ursprungliga propositionen upprepas inte. Den kompletterande propositionen ska utarbetas med utgångspunkt i att riksdagen som grund för behandlingen får en helhet bestående av den ursprungliga propositionen och den kompletterande propositionen.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng