Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.1 Komplettering genom att lägga till ett nytt lagförslag

Om den ursprungliga propositionen föreslås bli kompletterad genom att det till propositionen fogas ett helt nytt lagförslag, skrivs ingressen och lagtexten på normalt sätt som ingressen för en ny lag eller ingressen för en ändringslag, beroende på vilkendera det är fråga om. Parallelltexten till förslaget till ändringslag tas in som bilaga på normalt sätt.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng