Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.1 Täydentäminen lisäämällä uusi lakiehdotus

Jos alkuperäistä esitystä ehdotetaan täydennettäväksi lisäämällä esitykseen kokonaan uusi lakiehdotus, johtolause ja lakiteksti kirjoitetaan tavalliseen tapaan niin kuin uuden lain tai muutoslain johtolause sen mukaan, kummasta on kysymys. Muutoslakiehdotuksen rinnakkaisteksti otetaan esityksen liitteeksi sekin tavalliseen tapaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje