Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2 Täydentävän hallituksen esityksen lakitekstit ja rinnakkaistekstit

Hallituksen esityksen täydentäminen saattaa olla sisällöltään ehdotus

  • uuden lakiehdotuksen lisäämiseksi alkuperäiseen hallituksen esitykseen,
  • alkuperäiseen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen muuttamiseksi,
  • alkuperäiseen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen jättämiseksi hyväksymättä taikka
  • kahden tai kolmen yllä tarkoitetun yhdistelmä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje