Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.2 Täydentäminen muuttamalla annettua lakiehdotusta

Jos alkuperäistä esitystä täydennetään puuttumalla alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen poistamalla siitä lainkohtia, muuttamalla siihen sisältyneitä lainkohtia tai lisäämällä siihen kokonaan uusia lainkohtia, se millaiseksi johtolause kirjoitetaan, riippuu siitä, onko alkuperäiseen esitykseen sisältynyt lakiehdotus ehdotus kokonaan uudeksi laiksi vai ehdotus muutoslaiksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje