Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tiivistelmässä kerrotaan, mikä EU-säädös esityksessä ehdotetulla lailla tai ehdotetuilla laeilla täytäntöönpantaisiin taikka mihin EU-säädökseen liittyvää täydentävää sääntelyä ehdotetaan annettavaksi. Jos esityksessä ehdotetaan enemmän tai muutakin kuin täytäntöönpanon tai täydentämisen kannalta on tarpeen, myös tämä mainitaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje