Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Uuden lakiehdotuksen täydentäminen

Jos esityksessä ehdotetaan hallituksen esityksen täydentämistä niin, että muutoksia ehdotetaan alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen ehdotukseen kokonaan uudeksi laiksi, täydentävässä esityksessä lain johtolause kirjoitetaan yksinkertaisesti kuten uuden lain johtolause: ”Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:”

Lakitekstiin otetaan tässä tapauksessa joko kokonaan uusi lakiteksti tai lakiteksti siltä osin kuin sitä ehdotetaan muutettavaksi. Valinta riippuu muutosten määrästä suhteessa alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen. Vähäiset muutokset mittavahkoon lakitekstiin voidaan toisinaan osoittaa ottamalla lakitekstiksi pelkät muutettavat lainkohdat, mutta jos muutokset kohdistuvat lakitekstiin laajalti, lakiteksti on aihetta toistaa täydentävässä tekstissä kokonaisuudessaan.

Jos lakitekstiin ehdotetaan lisättäväksi kokonaan uusia pykäliä, ne otetaan lakitekstiin niin sanottuina a-pykälinä niiden oikean kohdan osoittamiseksi. Vastaavasti jos lakitekstistä ehdotetaan poistettavaksi kokonaisia pykäliä, jäljempänä olevia pykäliä ei numeroida uudelleen. Kummassakin tapauksessa eduskunta huolehtii pykälien lopullisesta numeroinnista.

Muutokset alkuperäiseen esitykseen nähden havainnollistetaan rinnakkaistekstein. Rinnakkaistekstiin otetaan vasemmalle palstalle voimassa olevan lain asemesta alkuperäiseen esitykseen sisältyneen ehdotuksen lakiteksti ”Alkuperäinen ehdotus” muutettavilta osin tai kokonaisuudessaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje