Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Liitteet

Liite 1 Hallituksen esitysten mallirakennetaulukko

Hallituksen esityksen perusrakenne EU-taustainen hallituksen esitys Valtiosopimus-taustainen hallituksen esitys Monitaustainen hallituksen esitys
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Sisällys Sisällys Sisällys Sisällys
PERUSTELUT PERUSTELUT PERUSTELUT PERUSTELUT
1 Asian tausta ja valmistelu 1 Asian tausta ja valmistelu 1 Asian tausta ja valmistelu 1 Asian tausta ja valmistelu
1.1 Tausta 1.1 Tausta 1.1 Tausta 1.1 Tausta
1.2 Valmistelu 1.2 Valmistelu 1.2 Valmistelu 1.2 Valmistelu
Sopimuksen valmistelu Sopimuksen valmistelu
EU-säädöksen valmistelu EU-säädöksen valmistelu
Hallituksen esityksen valmistelu Kansallinen valmistelu Hallituksen esityksen valmistelu
2 EU-säädöksen tavoitteet ja pääasiallinen sisältö 2 Sopimuksen tavoitteet 2 Sopimuksen ja EU-säädöksen pääasiallinen sisältö
2 Nykytila ja sen arviointi 3 Nykytila ja sen arviointi 3 Nykytila ja sen arviointi
3 Tavoitteet
4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset
4.1 Keskeiset ehdotukset 4.1 Keskeiset ehdotukset 3 Keskeiset ehdotukset 4.1 Keskeiset ehdotukset
4.2 Pääasialliset vaikutukset 4.2 Pääasialliset vaikutukset 4 Esityksen vaikutukset 4.2 Pääasialliset vaikutukset
5 Muut toteuttamisvaihtoehdot 5 Muut toteuttamisvaihtoehdot 5 Muut toteuttamisvaihtoehdot
5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 5.2 Muiden jäsenvaltioiden suunnittelemat tai toteuttamat keinot 5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot
6 Lausuntopalaute 6 Lausuntopalaute 5 Lausuntopalaute 6 Lausuntopalaute
6 Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön 7 Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön
7 Säännöskohtaiset perustelut 7 Säännöskohtaiset perustelut 7 Lakiehdotuksen / Lakiehdotusten säännöskohtaiset perustelut 8 Lakiehdotuksen / Lakiehdotusten säännöskohtaiset perustelut
8 Lakia alemman asteinen sääntely 8 Lakia alemman asteinen sääntely 8 Lakia alemman asteinen sääntely 9 Lakia alemman asteinen sääntely
9 Voimaantulo 9 Voimaantulo 9 Voimaantulo 10 Voimaantulo
10 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus 11 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus
10 Toimeenpano ja seuranta 10 Toimeenpano ja seuranta 11 Toimeenpano ja seuranta 12 Toimeenpano ja seuranta
11 Suhde muihin esityksiin 11 Suhde muihin esityksiin 12 Suhde muihin esityksiin 13 Suhde muihin esityksiin
11.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä 11.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä 13.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä
11.2 Suhde talousarvioesitykseen 11.2 Suhde talousarvioesitykseen 13.2 Suhde talousarvioesitykseen
12 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 12 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 13 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys 14 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys sekä eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
13.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus 14.1 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
13.2 Käsittelyjärjestys 14.2 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
1. ponsi 1. ponsi
Ponsi Ponsi 2. ponsi 2. ponsi
LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET
Sopimusteksti Sopimusteksti
LIITE / LIITTEET LIITE / LIITTEET LIITE / LIITTEET LIITE / LIITTEET
Rinnakkaisteksti / Rinnakkaistekstit Rinnakkaisteksti / Rinnakkaistekstit Rinnakkaisteksti / Rinnakkaistekstit
Asetusluonnos / Asetusluonnokset Asetusluonnos / Asetusluonnokset Asetusluonnos / Asetusluonnokset
Muut liitteet Muut liitteet Muut liitteet

Liite 2 Kaksi muutosta perusteluiden kirjoitustapaan

Päiväykset
Päiväykset kirjoitetaan hallituksen esitysten perusteluissa numeroin (1.1.2020). Lakiteksteissä käytetään edelleen kirjoitustapaa ”1 päivänä tammikuuta 2020”.

Vakiintuneet lyhenteet
Vakiintuneita lyhenteitä käytetään hallituksen esitysten perusteluissa niitä selittämättä. Toistaiseksi tällaisina lyhenteinä pidetään vain seuraavia: EN, ETA, EU, ETYJ, OECD, WTO ja YK.

Sisällysluettelo Sulje