Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Esityksen rakenne

 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
 2. Sisällys
 3. PERUSTELUT
 4. 1 Asian tausta ja valmistelu
  1. 1.1 Tausta
  2. 1.2 Valmistelu
  3. Sopimuksen valmistelu
  4. Kansallinen valmistelu
 5. 2 Sopimuksen tavoitteet
 6. 3 Keskeiset ehdotukset
 7. 4 Esityksen vaikutukset
 8. 5 Lausuntopalaute
 9. 6 Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön
 10. 7 Lakiehdotuksen säännöskohtaiset perustelut
 11. 8 Lakia alemman asteinen sääntely
 12. 9 Voimaantulo
 13. 10 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus
 14. 11 Toimeenpano ja seuranta
 15. 12 Suhde muihin esityksiin
 16. 13 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
  1. 13.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus
  2. 13.2 Käsittelyjärjestys
 17. 1. ponsi
 18. 2. ponsi
 19. LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET
 20. SOPIMUSTEKSTI
 21. LIITE / LIITTEET
 22. Lakiehdotuksen rinnakkaisteksti / Lakiehdotusten rinnakkaistekstit
 23. Muut liitteet

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje