Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Jakso laaditaan noudattaen oppaan pääjakson IV ohjeita. Jaksossa todetaan, että esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä sopimukselle ja sen voimaansaattamislaille. Jaksossa mainitaan valtiosopimuksen täydellinen nimi ja luonnehditaan lyhyesti sopimuksen sisältö.

Jakson lopusta tulee käydä ilmi valtiosopimuksen voimaantuloajankohta. Jos valtiosopimus on jo tullut kansainvälisesti voimaan, selostetaan, miten valtiosopimuksen voimaantulo määräytyy Suomen osalta. Jos sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan, selostetaan ne edellytykset, joiden täyttyessä sopimus tulee kansainvälisesti voimaan. Lisäksi kerrotaan esitykseen sisältyvien lakiehdotusten voimaantuloajankohta, joka yleensä on sama kuin sopimuksen voimaantuloajankohta. Jos sopimusta on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti, myös tästä mainitaan. Voimaantuloa koskevan kappaleen voi kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

Kahdenvälinen sopimus: Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien kansallisten toimenpiteiden suorittamisesta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.

Monenvälinen sopimus, joka ei ole vielä voimassa: Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että 50 valtiota ratifioi sopimuksen. Sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen edellyttämiä rikoslain muutoksia koskeva lakiehdotus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Monenvälinen sopimus, joka on tullut jo voimaan: Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 23.4.2014. Suomen osalta yleissopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua Suomen hyväksymiskirjan tallettamisesta. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje