Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Muutoslakiehdotuksen täydentäminen

Jos täydentävällä esityksellä puututaan alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen muutoslakiehdotukseen, johtolause kirjoitetaan sellaisena kuin se olisi lopullisessa lakiehdotuksessa. Näin menetellään riippumatta siitä, miten täydentävän esityksen lakitekstit koostetaan.

Myös lakiteksti on suotavaa ottaa esitykseen sellaisena kuin se olisi täydentämisen jälkeen. Täydentävän esityksen havainnollistamiseksi rinnakkaistekstejä laaditaan kaksi: toiseen laaditaan vertailu voimassa olevaan lakiin ja toiseen vertailu alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen (”Alkuperäinen ehdotus”).

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje