Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Esityksen rakenne

 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
 2. Sisällys
 3. PERUSTELUT
 4. 1 Asian tausta ja valmistelu
  1. 1.1 Tausta
  2. 1.2 Valmistelu
  3. Sopimuksen valmistelu
  4. EU-säädöksen valmistelu
  5. Hallituksen esityksen valmistelu
 5. 2 Sopimuksen ja EU-säädöksen pääasiallinen sisältö
 6. 3 Nykytila ja sen arviointi
 7. 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset
  1. 4.1 Keskeiset ehdotukset
  2. 4.2 Pääasialliset vaikutukset
 8. 5 Muut toteuttamisvaihtoehdot
 9. 6 Lausuntopalaute
 10. 7 Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön
 11. 8 Lakiehdotuksen / Lakiehdotusten säännöskohtaiset perustelut
 12. 9 Lakia alemman asteinen sääntely
 13. 10 Voimaantulo
 14. 11 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus
 15. 12 Toimeenpano ja seuranta
 16. 13 Suhde muihin esityksiin
 17. 14 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys sekä eduskunnan?suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
  1. 14.1 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
  2. 14.2 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
 18. 1. ponsi
 19. 2. ponsi
 20. LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET
 21. SOPIMUSTEKSTI
 22. LIITE / LIITTEET

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje