Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Hallituksen esityksen nimi

Mitä oppaan pääjaksossa IV sanotaan perusrakenteisen hallituksen esityksen nimestä, koskee myös EU-taustaista hallituksen esitystä. Esityksen EU-taustaisuus voidaan kuitenkin tuoda ilmi myös hallituksen esityksen nimessä:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje