Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.2 Komplettering genom att ändra ett överlämnat lagförslag

Om den ursprungliga propositionen kompletteras genom ingrepp i det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen så att bestämmelser stryks eller ändras eller helt nya bestämmelser tas in, är sättet att skriva ingressen beroende av om det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen är ett förslag till en helt ny lag eller ett förslag till en ändringslag.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng