Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Bilaga 1 Tabell över strukturmallar för propositioner

Grundläggande struktur för en proposition EU-relaterad proposition Fördragsproposition Fördrags- och EU-relaterad proposition
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Innehåll Innehåll Innehåll Innehåll
MOTIVERING MOTIVERING MOTIVERING MOTIVERING
1 Bakgrund och beredning 1 Bakgrund och beredning 1 Bakgrund och beredning 1 Bakgrund och beredning
1.1 Bakgrund 1.1 Bakgrund 1.1 Bakgrund 1.1 Bakgrund
1.2 Beredning 1.2 Beredning 1.2 Beredning 1.2 Beredning
Beredningen av fördraget Beredningen av fördraget
Beredningen av EU-rättsakten Beredningen av EU-rättsakten
Beredningen av propositionen Beredningen på nationell nivå Beredningen av propositionen
EU-rättsaktens målsättning och huvudsakliga innehåll 2 Fördragets målsättning 2 Fördragets och EU-rättsaktens huvudsakliga innehåll
2 Nuläge och bedömning av nuläget 3 Nuläge och bedömning av nuläget 3 Nuläge och bedömning av nuläget
3 Målsättning
4 Förslagen och deras konsekvenser 4 Förslagen och deras konsekvenser 4 Förslagen och deras konsekvenser
4.1 De viktigaste förslagen 4.1 De viktigaste förslagen 3 De viktigaste förslagen 4.1 De viktigaste förslagen
4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 4 Propositionens konsekvenser 4.2 De huvudsakliga konsekvenserna
5 Alternativa handlingsvägar 5 Alternativa handlingsvägar 5 Alternativa handlingsvägar
5.1 Handlingsalternativen och deras konsekvenser 5.1 Handlingsalternativen och deras konsekvenser 5.1 Handlingsalternativen och deras konsekvenser
5.2 Lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet 5.2 Handlingsmodeller som används eller planeras i andra medlemsstater 5.2 Lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet
6 Remissvar 6 Remissvar 5 Remissvar 6 Remissvar
6 Bestämmelserna i fördraget och deras förhållande till lagstiftningen i Finland 7 Bestämmelserna i fördraget och deras förhållande till lagstiftningen i Finland
7 Specialmotivering 7 Specialmotivering 7 Specialmotivering till lagförslaget/lagförslagen 8 Specialmotivering till lagförslaget/lagförslagen
8 Bestämmelser på lägre nivå än lag 8 Bestämmelser på lägre nivå än lag 8 Bestämmelser på lägre nivå än lag 9 Bestämmelser på lägre nivå än lag
9 Ikraftträdande 9 Ikraftträdande 9 Ikraftträdande 10 Ikraftträdande
10 Bifall av Ålands lagting 11 Bifall av Ålands lagting
10 Verkställighet och uppföljning 10 Verkställighet och uppföljning 11 Verkställighet och uppföljning 12 Verkställighet och uppföljning
11 Förhållande till andra propositioner 11 Förhållande till andra propositioner 12 Förhållande till andra propositioner 13 Förhållande till andra propositioner
11.1 Samband med andra propositioner 11.1 Samband med andra propositioner 13.1 Samband med andra propositioner
11.2 Förhållande till budgetpropositionen 11.2 Förhållande till budgetpropositionen 13.2 Förhållande till budgetpropositionen
12 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning 12 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning 13 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning 14 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning och behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
13.1 Behovet av riksdagens samtycke 14.1 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
13.2 Behandlingsordning 14.2 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
Kläm 1 Kläm 1
Kläm Kläm Kläm 2 Kläm 2
LAGFÖRSLAG LAGFÖRSLAG LAGFÖRSLAG LAGFÖRSLAG
Fördragstext Fördragstext
BILAGA/BILAGOR BILAGA/BILAGOR BILAGA/BILAGOR BILAGA/BILAGOR
Parallelltext/Parallelltexter Parallelltext/Parallelltexter Parallelltext/Parallelltexter
Förordningsutkast Förordningsutkast Förordningsutkast
Andra bilagor Andra bilagor Andra bilagor

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng