Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

1.6.2020 Lisäys 1.6.2020

Oppaan jaksoon IV.4.2 on lisätty esimerkki erityislainsäädännössä edellytetystä vaikutusten arvioinnista.