Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

11.10.2019 Oikaisu oppaan jaksoon IV.1.2 (Hallituksen esityksen perusrakenne, Asian valmistelu)

Opasta kirjoitettaessa on virheellisesti käytetty Valtioneuvoston hankeikkunan julkisen verkkosivun käsitettä: Hankeikkuna ei ole julkinen palvelu vaan ministeriöiden sisäinen palvelu, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Hallituksen esityksen valmistelija kirjoittaa hanketta koskevat tiedot ja liittää hankkeen asiakirjat Hankeikkunaan, mutta tiedot ja asiakirjat tulevat julkisiksi ja näkyvät julkisessa palvelussa eli valtioneuvoston ja ministeriön julkisella verkkosivulla valtioneuvosto.fi/hankkeet (ja ”ministeriö”.fi/hankkeet) vasta, kun Hankeikkunassa olevaa ”Tee säädösvalmisteluhankkeesta julkinen” –painiketta on klikattu.

Tämän vuoksi perusrakenteisen hallituksen esityksen laatimisen ohjeessa olevaa asian valmistelun kirjoittamisen jaksoa on täsmennetty. Jaksoon on myös otettu malli siitä, millä tavoin linkki valtioneuvoston tai ministeriön julkiselle verkkosivulle kirjoitetaan. Samalla muutamaa muuta oppaassa olevaa viittausta Hankeikkunaan on selvennetty.